Tiếng Anh trẻ em

Xếp theo:
Thông báo khai giảng khóa học tiếng Anh
Mô tả khóa học: Khóa học cung cấp cho học sinh vốn từ vựng liên quan tới các chủ đề của bài học và cuộc sống hàng ngày cùng với đa dạng mẫu câu giao tiếp phù hợp lứa tuổi. Đặc biệt, khóa học cung cấp đa dạng ngữ pháp tiếng Anh, kiến thức khoa học căn bản