Học bổng

Xếp theo:
HỌC BỔNG ĐẦU XUÂN 2019 LÊN TỚI 50% HỌC PHÍ TẠI HỌC VIỆN AMITY- SINGAPORE
“HỌC BỔNG ĐẦU XUÂN 2019 LÊN TỚI 50% HỌC PHÍ TẠI HỌC VIỆN AMITY- SINGAPORE"
Chương trình tọa đàm được phối hợp tổ chức bởi Học viện Amity (Amity Global Institute) - Singapore và Công ty Tư vấn Du học Viet Success tại Hà Nội:

Học "Đại học Sớm" tại Anh Quốc
“Đại học sớm” là khái niệm và cũng là chương trình đào tạo rất quen thuộc tại Mỹ, tuy nhiên, chương trình đào tạo này còn chưa phổ biến tại các quốc gia khác trên toàn thế giới.